Kontakt

Nazwa: ELKOP
Skrót: EKP
Nazwa pełna: ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA
Adres siedziby: UL. KURTA ALDERA 44 (dawniej Józefa Maronia 44), 41-506 CHORZÓW
Województwo: śląskie
 
Numer telefonu: (32) 246 24 71
Strona www: www.elkop.pl
E-mail: biuro@elkop.pl


Informacje dla pracowników

Informacja dla byłych pracowników ELKOP S.A.

ELKOP S.A. informuje byłych pracowników Spółki, iż akta osobowe oraz dokumenty z przebiegu pracy zostały przekazane do archiwum firmy zewnętrznej.

W razie potrzeby uzyskania dokumentów należy zwrócić się z wnioskiem do:

Składnica Akt Sp. z o.o.
oddz. Częstochowa
42-271 Częstochowa ul. Malownicza 66
tel.: 607 706 637
fax: 71 723 48 37
e-mail: archiwumaktczestochowa@wp.pl

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTÓW