Kalendarium
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Data Wydarzenie
29.03.2018 r. (czwartek) Raporty roczny za rok 2017
30.05.2018 r. (środa) Jednostkowy raport za I kwartał 2018 r.
21.08.2018 r. (wtorek) Raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 r.
29.10.2018 r. (poniedziałek) Jednostkowy raport za III kwartał 2018 r.

Raport bieżący nr 3/2018 (Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku)
Raport bieżący nr 69/2018 (Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2018 roku)