Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ


Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2022 r.
Raport roczny R 2021
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Raport kwartalny Q 3/2021
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej