Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ


Komunikaty ze spółki
Notowania

Raport kwartalny Q 1/2021
Raport roczny R 2020
Zmiana terminu spłaty pożyczki
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021

Czytaj więcej