Komunikaty ze spółki
Notowania

Rejestracja zmian statutu spółki
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
Zmiany w składzie Komitetu Audytu
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
Uchwały podjęte na NWZ w dniu 28.09.2018 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.09.2018 roku
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Stanowisko Zarządu Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą Tallinnie w sprawie podziału akcji 1:350 (NWZA 28.09.2018 r.)
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja dla Akcjonariuszy – przejęcie własności nieruchomości

Czytaj więcej


Zobacz więcej na GPW.pl