Komunikaty ze spółki
Notowania

Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
Spłata pożyczek przez pożyczkobiorcę
Częściowa wcześniejsza spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.01.2019 r.
Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)
Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej. Ponowienie procedury łączenia
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.12.2018 r.
Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej


Zobacz więcej na GPW.pl