Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Spółki ELKOP SE

Strategia rozwoju ELKOP SE w latach opierać się będzie na dotychczasowych jej filarach, jednakże Zarząd planuje intensyfikację działań rozwojowych w zakresie rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie komercyjnych i produkcyjnych nieruchomości pod wynajem.

Zarząd jest zdania, że rozwój działalności spółki w obszarze inwestycyjnych nieruchomości komercyjnych jest bezpiecznym i zyskownym kierunkiem, co potwierdza stopniowy wzrost koniunktury na tym rynku od roku 2011.

Spółka planuje podejmować działania mające na celu wzrost wartości rynkowej posiadanych przez nią nieruchomości poprzez ich modernizację, a nadto planowane są zakupy kolejnych nieruchomości w tym również na terenie Warszawy (obecnie prowadzone są wstępne rozmowy dot. zakupu nieruchomości produkcyjnej na terenie Warszawy). ELKOP SE przewiduje również, że w okresie nastąpi wzrost wartości nieruchomości w aktywach spółki do kwoty 60-70 milionów złotych.

Głównymi celami strategicznymi ELKOP SE na lata są wzmacnianie i stabilizacja pozycji Spółki w obszarach, gdzie Spółka już oferuje swoje produkty, budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez podnoszenie poziomu atrakcyjności oferowanych powierzchni biurowych, usługowo-produkcyjnych i magazynowych a ponadto zwiększenie oferty o nowe obiekty komercyjne i produkcyjne przeznaczone pod wynajem.

Główne cele strategiczne:
• wzmacnianie i stabilizacja pozycji Spółki w obszarach, gdzie ELKOP SE już oferuje swoje produkty oraz budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez podnoszenie poziomu atrakcyjności oferowanych powierzchni biurowych, usługowo-produkcyjnych i magazynowych.
• dążenie do sprostania wciąż rosnącym wymaganiom Klientów,
• kontynuacja procesu inwestycyjnego - to przede wszystkim rozbudowanie oferty o nowe obiekty przeznaczone do wynajmu.
• zadowolenie akcjonariuszy poprzez ciągły wzrost zysków oraz wzrost wartości rynkowej ELKOP SE


Główne kierunki rozwoju:
• perspektywiczna działalność z dużym potencjałem wzrostu;
• działanie w niszy rynkowej, o dużych barierach wejścia dla konkurencji;
• wysoki poziom rentowności prowadzonego biznesu,
• dywersyfikacja sprzedaży


Rozwój Spółki uwzględniający stabilny fundament ELKOP SE poprzez:
• optymalizację procesów wewnątrz firmy i wykorzystanie posiadanych potencjałów (wynajem powierzchni biurowych, magazynowych, usługowo-produkcyjnych, sprzedaż domów, modernizacja posiadanych obiektów, );
• inwestycje realizujące wyżej wymienione kierunki, finansowane ze środków własnych oraz finansowania zewnętrznego.


W ocenie Zarządu realizacja powyższej strategii powinna przynieść znaczący wzrost zysków oraz wartości kapitałowej Spółki.