Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ

Raporty finansowe
Wybrane dane finansowe


Jednostkowe raporty kwartalne I Q 2019III Q 2018I Q 2018III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł.) 1 8063 3601 1463 275
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł.) 763-1 631-192512
Zysk (strata) brutto (tys. zł.) 76-1 224-18723
Zysk (strata) netto (tys. zł.)* 323111 385608
Amortyzacja (tys. zł.) 491132359
EBITDA (tys. zł.) 812-1 518-169571
Aktywa (tys. zł.) 95 23366 98968 35866 501
Kapitał własny (tys. zł.)* 59 36959 46460 53859 242
Liczba akcji (szt.) 9 850 00019 700 00019 700 00019 700 000
Zysk na akcję (zł.) 0,0000,0200,0300,020
Wartość księgowa na akcję (zł.) 6,0303,0203,0703,500

* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej