Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ

Raporty finansowe
Wybrane dane finansowe


Jednostkowe raporty kwartalne I Q 2020III Q 2019I Q 2019III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł.) 2 9966 4011 8063 360
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł.) -1 2781 822763-1 631
Zysk (strata) brutto (tys. zł.) -1 7441 07976-1 224
Zysk (strata) netto (tys. zł.)* -1 70678332311
Amortyzacja (tys. zł.) 4714549113
EBITDA (tys. zł.) -1 2311 967812-1 518
Aktywa (tys. zł.) 129 989122 77995 23366 989
Kapitał własny (tys. zł.)* 65 33360 07159 36959 464
Liczba akcji (szt.) 9 850 0009 850 0009 850 00019 700 000
Zysk na akcję (zł.) -0,1700,0000,0000,020
Wartość księgowa na akcję (zł.) 6,6306,1006,0303,020

* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej