Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ

Rada Nadzorcza

Pan Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 jest przedsiębiorcą, w 2006 roku założył Spółkę Investment Friends S.A. zajmującą się inwestowaniem w podmioty wymagające dokapitalizowania charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem, między innymi z rynku głównego Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Nasdaq, Shenzhen Stock Exchange oraz NasdaqBaltic w Estonii, Łotwie, Litwie; inwestuje też na rynkach kryptowalut. Od 2007 roku Mariusz Patrowicz czynnie związany jest z rynkiem kapitałowym dokonując inwestycji w spółki notowane na GPW, m.in. FON SE, Atlantis SE, ELKOP SE, Investment Friends Capital SE, Investment Friends SE, nieraz pełniąc w nich równocześnie funkcje Członka Rady Nadzorczej. Z sukcesem inwestuje w spółki spoza rynku publicznego. Pan Mariusz Patrowicz jest Prezesem Stowarzyszenia Inwestorów Prywatnych. Przewodniczącym Komisji ds. Papierów Wartościowych oraz ekspertem Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych. Pan Mariusz Patrowicz zasiadał w Zarządzie Giełdy, spółce zajmującej się organizacją systemu transakcyjnego, w którym przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Obecnie jest Przewodniczącym RN w Elkop SE . Pan Mariusz Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mariusz Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym, Energetycznym i Lotnictwa oraz Uniwersytet Warszawski Wydział Organizacji i Zarządzania, Studium Organizacji i Zarządzania Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej. Pan Wojciech Hetkowski posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada także kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemami i jakością. Pracował jako specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji FSO Płock, był Wiceprezydentem i Prezydentem Miasta Płocka, członkiem Zarządu Anwil S.A. we Włocławku ( grupa kapitałowa PKN Orlen), Prezesem Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o.o. Przewodniczył RN Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Płocku oraz RN Prof-Med S.A. we Włocławku. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach publicznych: ELKOP SE, Atlantis SE, FON SE, Investment Friends Capital SE, Investment Friends SE, Damf Investycje S.A, PGO sp z o.o. Pan Wojciech Hetkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wojciech Hetkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pani Małgorzata Patrowicz posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc działalność gospodarczą w sektorze finansowym, turystycznym, developerskim, elektronicznym oraz pełniąc funkcję Prezesa Zarządu i Członka Rad Nadzorczych wielu spółek niepublicznych. Od 2007 roku związana z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadała w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach : Investment Friends SE, Investment Friends Capital SE, ELKOP SE, Damf Inwestycje S.A, FON SE. Pełni funkcje Prezesa Zarządu IFEA Sp. z.o.o, Patro Inwestycje UU, PATRO INVEST Sp. z.o.o, oraz członka Rady Nadzorczej IFERIA S.A. Pani Małgorzata Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Małgorzata Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Pani Martyna Patrowicz jest osobą młodą, ambitną i kreatywną. Świetnie realizuje się jako team leader, posiada ogromny zapał i chęć działania, jest niezłomna w osiąganiu celów. Jest osobą komunikatywną i otwartą, z łatwością nawiązuje kontakty. Cechuje ją zdolność analitycznego myślenia oraz pracowitość. Sumienność i zaangażowanie pomagają jej pogłębiać zainteresowania z dziedziny finansów oraz ekonomii. Obecnie pełni funkcje Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Investment Friends Capital SE, ELKOP SE, Damf Inwestycje S.A, FON SE. Damf Invest S.A., IFERIA S.A. Pani Martyna Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Martyna Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A., jak również notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu FON SE, DAMPAIN Sp. z o.o., Investment Friends Capital SE, Nowy Wiatr sp.z.o.o. oraz Patro Invest OÜ w Tallinie; Komplementariusza Damar Patro UÜ oraz Nova Gielda UÜ w Tallinie oraz Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: ELKOP SE, Investment Friends SE, Damf Inwestycje S.A. Platynowe Inwestycje SE, oraz Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.