Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ

O spółce

ELKOP SE to ogólnopolski i uznany Partner na rynku nieruchomości komercyjnych. Zajmuje się zakupem nieruchomości komercyjnych oraz wynajmem powierzchni biurowych, produkcyjnych i handlowych. Główne przychody Spółki pochodząz działalności podstawowej tj. z wynajmu powierzchni handlowych, usługowo-produkcyjnych oraz biurowych, zlokalizowanych w Chorzowie, Rzeszowie, Płocku oraz Elblągu. ELKOP SE jest w posiadaniu nieruchomości o łącznej wartości 77 mln złotych oraz o łącznej powierzchni ok. 27.000 m2.

Spółka działa na polskim rynku od ponad 60 lat. Historia Spółki sięga roku 1950, kiedy w sektorze Budownictwa Węglowego wyodrębniony został Zespół Robót Elektrycznych, który stał się w 1963 roku zalążkiem Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Przemysłu Węglowego ELMONT w Chorzowie. Po 19 latach firma zmieniła nazwę na PEPW ELKOP. Początkowo, działalność firmy opierała się na wykonawstwie specjalistycznych robót elektromontażowych w przemyśle ciężkim. W tym samym czasie prowadzono także prace w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowo – usługowym.

Na początku lat 90-tych zrobiono wiele by dostosować się do nowych warunków gospodarki rynkowej. W 1995 roku Spółka została przekształcona w spółkę Skarbu Państwa, stając się tym samym Spółką Akcyjną, a w 2001 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – co do dziś pokazuje przejrzystość i stabilność prowadzonej działalności ELKOP SE na rynku publicznym.

Ważnym etapem dla rozwoju spółki było rozpoczęcie w 2007 r. działalności w sektorze budownictwa mieszkaniowego, co zaowocowało realizacją osiedli domów jednorodzinnych w Katowicach oraz pomogło zdywersyfikować źródła przychodów.

W drugą dekadę XXI wieku Spółka weszła jako podmiot zrestrukturyzowany i stabilny, odważnie podejmujący się realizacji ambitnych planów i z optymizmem patrzący w nową przyszłość.

Strategia rozwoju ELKOP SE w ostatnich latach, opierała się na intensyfikacji działań w zakresie rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie komercyjnych i produkcyjnych nieruchomości przeznaczonych pod wynajem. Aby sprostać coraz wyższym oczekiwaniom Klientów w segmencie rynku nieruchomości komercyjnych, spółka rozszerza oferty w Polsce o nowe nieruchomości, nieustannie poszukując obiektów przeznaczonych pod wynajem oraz realizuje działania, mające na celu wzrost wartości rynkowej wszystkich swoich nieruchomości.

Dnia 01 sierpnia 2018 r., siedziba Spółki została przeniesiona z Chorzowa do Płocka.

W dniu 19.04.2019 r. w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie połączenia Emitent przyjął formę prawną Spółki Europejskiej oraz aktualnie działa pod firmą ELKOP SE z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000782225. W wyniku połączenia nastąpiła także zmiana Statutu Spółki.