Komunikaty ze spółki
Notowania

Rejestracja zmian Statutu Spółki
Raport kwartalny Q 1/2016
Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta
Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.04.2016 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016 roku
Częściowa wcześniejsza spłata pożyczki
Podział Emitenta – ujawnienie wzmianki o podziale Emitenta
Publikacja opinii Rady Nadzorczej w związku z uzupełnieniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. zwołanego na dzień 29.04.2016 r.
Wniosek Akcjonariusza DAMF Invest S.A. oraz uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r.

Czytaj więcej

Zobacz więcej na GPW.pl