Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ


Komunikaty ze spółki
Notowania

Raport kwartalny Q 3/2021
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Raport półroczny P 2021
Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu Emitenta ELKOP SE
Elkop Spółka Europejska – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2021 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2021 roku
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej