Komunikaty ze spółki
Notowania

Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji Emitenta
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
Korekta raportu nr 7/2017 z dnia 17.01.2017 r., w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Informacja osoby obowiązanej w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie o nabyciu akcji Spółki
Informacja osoby obowiązanej w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie o nabyciu akcji Spółki
Informacja dla Akcjonariuszy
Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
Zmiana rodzaju zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014 r.

Czytaj więcej

Zobacz więcej na GPW.pl