Komunikaty ze spółki
Notowania

Uchwały podjęte na NWZ zwołanym na dzień 18.01.2019 r., które kontynuowane było po przerwie w dniu 04.02.2019 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 18.01.2019 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 04.02.2019 r.
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.01.2019 r. Ogłoszenie przerwy do dnia 04.02.2019 r., do godz. 11:00
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.01.2019 roku
Informacja dla Akcjonariuszy – przejęcie własności nieruchomości
Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Czytaj więcej