Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ


Komunikaty ze spółki
Notowania

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
Informacja o rozwiązaniu Umowy z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdań spółki przejętej
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
Rejestracja Połączenia Spółki oraz zmian Statutu Spółki
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Piąte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
Raport kwartalny Q 3/2020
Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Czytaj więcej