Komunikaty ze spółki
Notowania

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
Uchwały podjęte na NWZ w dniu 03.01.2018 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018 roku
Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę
Zawarcie umowy pożyczki
Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie planowanego połączenia
Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018 r.
Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Czytaj więcej


Zobacz więcej na GPW.pl