Komunikaty ze spółki
Notowania

Prośba Zarządu Emitenta do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu akcji na rachunkach
Raport półroczny P 2017
Informacja dla Akcjonariuszy – zdarzenie mające wpływ na wyniki finansowe Emitenta
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji
Rejestracja zmian Statutu Spółki – scalenie akcji Spółki
Uchwały podjęte na NWZ w dniu 06.07.2017 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.07.2017 roku
Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii B
Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 20.06.2017 r
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2017 r.

Czytaj więcej

Zobacz więcej na GPW.pl