Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja dla Akcjonariuszy
Informacja dla Akcjonariuszy
Informacja dla Akcjonariuszy
Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja dla akcjonariuszy
Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta
Raport roczny R 2016
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Czytaj więcej

Zobacz więcej na GPW.pl